top of page
 • Writer's pictureKnbc

ZMIANY ABOLICJI PODATKOWEJ

Na czym polega abolicja podatkowa?

Ulga abolicyjna polega na umorzeniu określonej części bądź całości podatku w określonych sytuacjach. Obecnie najczęściej stosowana jest w kontekście rozliczania podatku w przypadku dochodów uzyskiwanych za granicą.

Abolicja podatkowa PIT to metoda, która pozwala uniknąć wyższego opodatkowania mimo zastosowania metody proporcjonalnego odliczenia przy rozliczaniu dochodów z zagranicy.

Możliwość skorzystania z ulgi abolicyjnej nie została uzależniona przez ustawodawcę od tego, czy ww. dochody osiągnięte za granicą zostały opodatkowane w państwie źródła, tj. w państwie, w którym podatnik je uzyskuje. Nie ma też znaczenia, czy Polska zawarła, czy nie zawarła z tym państwem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Najważniejsze jest to, czy dochody zagraniczne podlegają opodatkowaniu w Polsce przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego. Metoda ta ma również zastosowanie w przypadku, gdy z danym państwem Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Odliczenia nie stosuje się jedynie w przypadku, gdy określone dochody uzyskane zostały w krajach na terytorium wymienionych w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych, tzw. raje podatkowe.

Kogo dotknie likwidacja ulgi abolicyjnej?

Wprowadzane przepisy dotkną, tzw. polskich rezydentów podatkowych. Są nimi osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w Polsce i spełniające jeden z tych warunków:

 • posiadają na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

 • przebywają na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Więcej podatku zapłacą Ci podatnicy, którzy pracują m.in. w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Finlandii, Izraelu, na Słowacji, w Nowej Zelandii, Belgii, Norwegii, Portugalii i Singapurze. Podatnicy ci szczególnie odczują zmianę, jeśli ich dochód był za granicą zwolniony z podatku, bo będą musieli zapłacić podatek powyżej kwoty 8 000 zł (17 proc. PIT do 85 528 zł, a powyżej tej kwoty – 32 proc. podatku). Jeśli natomiast zapłacony za granicą podatek był niższy, to zobowiązani będą do zapłaty różnicy.

Kraje, z których dochody za 2021 rok trzeba będzie rozliczyć na nowych zasadach:

 • Wielka Brytania

 • Irlandia

 • Finlandia

 • Izrael

 • Japonia

 • Litwa

 • Nowa Zelandia

 • Słowacja

 • Norwegia

 • Belgia

 • Kanada

 • Dania

 • Australia

 • Austria

 • Słowenia

124 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page