Status Determination Statement (SDS)

Jako wykonawca masz prawo nie zgodzić się z ustaleniem określającym status.

Masz prawo złożyć klientowi końcowemu oświadczenia dotyczące powodów, dla których uważa, że ​​ustalenie jest nieprawidłowe.

Posiadając Certyfikat IR35 możesz zakwestionować decyzję klienta końcowego bądź agencji.

 

Analiza załączona do Certyfikatu zapewnia, że status firmy został rzetelnie zweryfikowany oraz przedstawia pełną argumentacje Oświadczenia o Ustaleniu Statusu.

 

Klient końcowy ma 45 dni na rozważenie tego i zmianę swojego postanowienia lub podanie powodów podjęcia decyzji, że pierwotne ustalenie było prawidłowe.

 

Posiadanie obronnych pomaga udowodnić status „poza IR35” i zamknąć wszelkie przyszłe dochodzenia.

HMRC zaznacza, ze klient koncowy od 6 kwietnia 2021 r. musi poinformować pracownika i agencję lub inną organizację, z którą zawiera umowę, o swojej decyzji wydajac Oświadczenie o ustaleniu statusu” (SDS). Musi również podać powody swojej decyzji.

Oświadczenie o ustaleniu statusu (SDS)  

To kompleksowe oświadczenie klienta, które:

Deklaruje status domniemanego zatrudnienia wykonawcy po przeprowadzeniu oceny IR35 i podaje powody do wyciągnięcia takiego wniosku.

Jest to istotne zarówno dla wykonawców, jak i dla dużych organizacji, które korzystają z usług niezależnych wykonawców.

Jeśli uważasz, że zostaniesz błędnie sklasyfikowany jako „wewnętrzny” IR35, najlepszym wyjściem zasięgnięcie porady eksperta. Nasz zespół wyspecjalizowanych księgowych będzie w stanie rozważyć Twoje szczególne okoliczności i odpowiednio doradzić.

Właściwie zarządzana i świadoma kwestia oceny IR35 nie powinna szkodzić relacjom z klientem końcowym.

Wypełnij formularz jeśli jesteś  zainteresowany uzyskaniem Certyfikatu oraz profesjonalną ekspertyzą statusu firmy! 

Dziękujemy! Nasz konsuatant niebawem oddzwoni !