• Knbc

Brexit - Przygotuj się na zmiany!

Wielka Brytania opuściła Unię Europejską 31 stycznia 2020 r.


Oficjalnie Wielka Brytania nie jest już państwem UE i nie uczestniczy w unijnym procesie decyzyjnym.

UE i Wielka Brytania zawarły umowę o wystąpieniu, w myśl której do 31 grudnia 2020 r. trwa okres przejściowy.

W okresie przejściowym przepisy i procedury celne i podatkowe pozostają takie same jak wcześniej.


Sytuacja ulegnie jednak zmianie począwszy od 1 stycznia 2021 r.


Gdy okres przejściowy dobiegnie końca, nastąpią istotne zmiany w zakresie podatków i ceł w odniesieniu do przedsiębiorstw, które w swojej działalności utrzymują relacje z Wielką Brytanią.

Przedsiębiorcy muszą jak najszybciej przygotować się na te zmiany!

Pobierz przewodnik jak przygotować sie na koniec okresu przejściowego już teraz!

Jak przygotowac sie do zakonczenia okres
.
Download • 186KB