top of page
  • Writer's pictureKnbc

Brexit - Przygotuj się na zmiany!

Wielka Brytania opuściła Unię Europejską 31 stycznia 2020 r.


Oficjalnie Wielka Brytania nie jest już państwem UE i nie uczestniczy w unijnym procesie decyzyjnym.

UE i Wielka Brytania zawarły umowę o wystąpieniu, w myśl której do 31 grudnia 2020 r. trwa okres przejściowy.

W okresie przejściowym przepisy i procedury celne i podatkowe pozostają takie same jak wcześniej.


Sytuacja ulegnie jednak zmianie począwszy od 1 stycznia 2021 r.


Gdy okres przejściowy dobiegnie końca, nastąpią istotne zmiany w zakresie podatków i ceł w odniesieniu do przedsiębiorstw, które w swojej działalności utrzymują relacje z Wielką Brytanią.

Przedsiębiorcy muszą jak najszybciej przygotować się na te zmiany!

Pobierz przewodnik jak przygotować sie na koniec okresu przejściowego już teraz!

Jak przygotowac sie do zakonczenia okres
.
Download • 186KB
W  przypadku,  gdy  Zjednoczone  Królestwo  wystąpi  z  UE  bez  zawarcia  umowy  o  wystąpieniu,  która wprowadzałaby  okres  przejściowy,  z  dniem  jego wystąpienia  będzie  traktowane  do potrzeb celnych jako państwo niebędące członkiem UE.

Przedsiębiorstwa w UE powinny rozpocząć odpowiednie 

przygotowania na tę ewentualność, jeśli jeszcze nie podjęły takich kroków.

Pobierz przewodnik celny dla przedsiębiorców już teraz!
Przewodnik celny dla przedsiebiorcy
.pdf
Download PDF • 196KB

37 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page