Job Retention Questionnaire
KNBC_edited_edited.png
1. Czy któryś z Twoich pracowników z listy płac został "zawieszony" z powodu pandemii koronawirusa ?
* Wszyscy pracownicy są uprawnieni, w tym dyrektorzy
2. Za który miesiąc chcesz złożyć aplikację?
Czy pracownik był na flexible furlough?
Czy pracownik był na flexible furlough?
3. Czy pracownik został poinformowany i zaakaceptował przymusową przerwę w pracy?
5. Czy pracownik był zatrudniony przed 02.03.2021?
* Tylko pracownicy zatrudnieni przed 30.10.2020 są uprawnieni do korzystania z programu pomocowego
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.businesssupport.gov.uk

Dziękujemy za wiadomość!